برای تماشای لوگوهای ارسال شده و اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
http://s6.uplod.ir/i/00509/ujcd17xmqcyf.jpg
گرافجو آشنايي آموزشي لیست دانشگاه های دارای رشته گرافیک

لیست دانشگاه های دارای رشته گرافیک

این جدول در سال 1391 توسط گرافجو تهیه شده است.

برای اطلاعات تکمیل تر به دفترچه کنکور هر سال مراجعه نمایید

 

 

لیست دانشگاههای دارای رشته گرافیک (بروز رسانی 93/10/23)

.

 

 

نام مدیر گروه

 

شهریه دروس

عملی

(تومان)

شهریه دروس تئوری

(تومان)

شهریه ثابت

(تومان)

خوابگاه برادران

خوابگاه خواهران

تعداد دانشجوی مرد

تعداد دانشجوی زن

تلفن

تاریخ آزمون عملی

تاریخ ازمون تئوری

مقطع آموزشی

نام دانشگاه

 

دانشگاه

 

 

استان

-

16500

 

9000

110000

دارد

ندارد

35

ندارد

4522354(0311

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

پسران شماره 2 اصفهان (سروش

 

 

فنی وحرفه ای

اصفهان

-

16500

 

9000

110000

ندارد

دارد

ندارد

35

3231343(0321

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دختران شهرضا

-

16500

 

9000

110000

ندارد

دارد

ندارد

35

2448700(0331

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دختران نجف آباد

-

15500

7700

148500

-

-

100

 

4485628(0311

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

غیر انتفاعی سپهر اصفهان

غیر انتفاعی

-

14278

8320

166820

-

-

20

 

20

5229091(0335)

ندارد

نیمه اول دی

کارشناسی

علمی کاربردی مبارکه

علمی کاربردی

-

14278

8320

166820

-

-

20

20

2221851(0334)

 

ندارد

نیمه اول دی

کارشناسی

علمی کاربردی زرین شهر

-

14278

8320

166820

-

-

20

20

2278901(0311)

 

ندارد

نیمه اول دی

کارشناسی

علمی کاربردی صنایع دستی نقش جهان اصفهان

-

16500

 

9000

110000

دارد

ندارد

 

 

2286047(0711)

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

پسرانه شماره 2 شیراز(شهید رجایی)

 

 

فنی وحرفه ای

فارس

-

16500

 

9000

110000

ندارد

دارد

 

 

2222900(0711)

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دخترانه شیراز

-

14278

8320

166820

-

-

100

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

غیر انتفاعی هنر شیراز

 

غیر انتفاعی

-

14278

8320

166820

-

-

100

8321444(0711)

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

غیر انتفاعی آپادانای شیراز

-

14278

8320

166820

-

-

100

6260847(0711)

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

غیر انتفاعی ارم شیراز

-

14278

8320

166820

-

دارد

20

20

2248801(0781)

 

ندارد

نیمه اول دی

کارشناسی

علمی کاربردی لارستان

 

 

علمی کاربردی

 

 

 

 

-

دارد

 

 

5229420(0732)

 

ندارد

نیمه اول دی

کاردانی

علمی کاربردی

نی ریز

-

14278

8320

166820

-

دارد

20

20

5229420(0732)

 

ندارد

نیمه اول دی

کارشناسی

-

16500

9000

110000

دارد

ندارد

25

ندارد

3248005(0111)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

پسران بابل

فنی حرفه ای

 

 

 

مازندران

 

-

16500

9000

110000

دارد

ندارد

25

ندارد

2252007(0151)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

پسران شماره 2 ساری

-

16500

9000

110000

دارد

ندارد

25

ندارد

7748841(0122)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

پسران محمود آباد

-

16500

9000

110000

ندارد

دارد

ندارد

36

2284756(0121)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دختران آمل (توحید)

-

16500

9000

110000

ندارد

دارد

ندارد

36

2194397(0111)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دختران بابل

-

16500

9000

110000

ندارد

دارد

ندارد

36

3722365 (0151

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دختران ساری

-

15500

7700

148500

-

-

100

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

غیر انتفاعی نیما محمود آباد

 

غیر انتفاعی

-

15500

7700

148500

-

-

100

2252461 (0151

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

غیر انتفاعی ساریان ساری

-

15500

7700

148500

-

-

100

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

غیر انتفاعی مارلیک نوشهر

 

15500

7700

148500

-

-

100

4666910 (0192

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

غیر انتفاعی شفق

-

15500

7700

148500

-

-

100

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

غیر انتفاعی نیما محمود آباد

-

14278

8320

166820

-

-

20

20

2254864(0121)

ندارد

نیمه اول دی

کارشناسی

علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 5 مازندران(آمل)

 

 

 

علمی کاربردی

-

14278

8320

166820

-

-

20

20

2228024(0111)

ندارد

نیمه اول دی

کارشناسی

علمی کاربردی  فرهنگ وهنر واحد 4 (بابل)

-

14278

8320

166820

-

-

20

20

3222846(0191)

ندارد

نیمه اول دی

کارشناسی

علمی کاربردی  فرهنگ وهنر واحد 3 مازندران(نوشهر)

-

14278

8320

166820

-

-

20

20

7383211(0122)

ندارد

نیمه اول دی

کارشناسی

علمی کاربردی  فرهنگ وهنر واحد2 مازندران(محمود آباد)

 

-

16500

9000

110000

-

-

36

ندارد

5310727(0511)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

پسران شماره دو مشهد (ثامن الحجج)

فنی وحرفه ای

خراسان رضوی

-

16500

9000

110000

-

-

ندارد

36

4449113(0571)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دختران سبزوار

-

16500

 

9000

110000

-

-

ندارد

36

6078081(0511)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دختران مشهد

-

15500

7700

148500

-

-

 

 

8838460(0511)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

شاندیز مشهد

غیر انتفاعی

-

14278

8320

166820

-

-

20

20

7614371(0511)

ندارد

نیمه اول دی

کارشناسی

فرهنگ وهنر واحد2 خراسان رضوی (مشهد)

علمی کاربردی

-

16500

9000

110000

-

-

 

 

3367120(0281)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

فنی حرفه ای دختران قزوین

فنی وحرفه ای

قزوین

-

14278

8320

166820

-

-

15

15

2236068(0281)

ندارد

نیمه اول دی

کارشناسی

علمی کاربردی خانه کارگر واحد قزوین

علمی کاربردی

-

16500

9000

110000

ندارد

دارد

ندارد

36

2296773 (0584)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دختران بجنورد

فنی وحرفه ای

خراسان شمالی

-

16500

9000

110000

دارد

ندارد

30

-

66236717 (021)

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

پسران شماره یک تهران (انقلاب اسلامی )

فنی وحرفه ای

تهران

 

 

 

 

 

 

دارد

ندارد

 

 

66236717 (021)

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کارشناسی

-

16500

9000

110000

ندارد

دارد

-

30

55003335 (021)

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دانشکده تربیت دبیر دختران تهران (دکتر شریعتی )

 

 

 

 

ندارد

دارد

 

 

55003335 (021)

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کارشناسی

-

16500

9000

110000

ندارد

دارد

-

30

33899974 (021)

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دخترانتهران (ولیعصر عج )

-

16500

9000

110000

ندارد

دارد

ندارد

36

2854474 (0251)

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دختران قم

فنی وحرفه ای

قم

-

14278

8320

166820

-

-

15

15

7749105 (0251)

ندارد

نیمه اول دی

کارشناسی

علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد قم

علمی کاربردی

-

16500

9000

110000

ندارد

دارد

ندارد

70

3325510 (0611)

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

 

دختران اهواز

فنی وحرفه ای

خوزستان

-

16500

9000

110000

ندارد

دارد

ندارد

36

4241919 (0241)

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دختران زنجان(قائم)

فنی وحرفه ای

زنجان

-

16500

9000

110000

ندارد

دارد

ندارد

25

4457741 (0231)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دختران سمنان

فنی وحرفه ای

سمنان

-

15500

7700

148500

-

-

100

3304933 (0231)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

غیر انتفاعی فضیلت

غیر انتفاعی

-

16500

9000

1100000

ندارد

دارد

ندارد

25

4320250 (0561)

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دختران بیرجند

فنی وحرفه ای

خراسان جنوبی

-

16500

9000

110000

ندارد

دارد

ندارد

30

3341410 (0381)

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

 

دختران شهر کرد

فنی وحرفه ای

چهار مهال بختیاری

-

165000

90000

1100000

ندارد

دارد

ندارد

40

6661400 (0871)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

 

دختران سنندج

فنی وحرفه ای

کردستان

-

16500

9000

1100000

ندارد

دارد

ندارد

46

 

4266670(0831)

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

 

دختران کرمانشاه

فنی وحرفه ای

کرمانشاه

-

165000

90000

1100000

ندارد

دارد

ندارد

25

 

3356731 (0171)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

 

دختران گرگان

فنی وحرفه ای

گلستان

-

155000

77000

1485000

-

-

100

 

ندارد

نیمه اول دی

 

 

غیر انتفاعی

-

16500

9000

110000

دارد

ندارد

25

ندارد

2223088(0141)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

پسران لاهیجان

فنی وحرفه ای

گیلان

-

16500

9000

110000

ندارد

دارد

ندراد

70

4227571 (0131)

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دختران رشت

-

16500

9000

110000

دارد

ندارد

30

ندارد

4232800 (0665)

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

پسران دورود

فنی وحرفه ای

لرستان

-

16500

9000

110000

ندارد

دارد

ندارد

36

3206945 (0661)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دختران خرم آباد

-

16500

9000

110000

ندارد

دارد

ندارد

30

2723961 (0861)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دختران اراک

فنی وحرفه ای

مرکزی

-

14278

8320

166820

-

-

45

45

3125157 (0861)

ندارد

نیمه اول دی

کارشناسی

علمی کار بردی فرهنگ وهنر واحد 1 اراک

علمی کاربردی

-

16500

9000

110000

ندارد

دارد

ندارد

50

3335586(0761)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دختران بندر عباس

فنی وحرفه ای

هرمزگان

-

14278

8320

166820

-

-

20

20

2226002(0762)

ندارد

نیمه اول دی

کارشناسی

علمی کاربردی واحد 1 هرمزگان (بندر لنگه)

علمی کاربردی

-

16500

9000

110000

دارد

ندارد

30

ندارد

268084 (0811)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

 

پسران شماره 1 همدان(شهید مفتح)

فنی وحرفه ای

همدان

-

16500

9000

110000

ندارد

دارد

ندارد

30

8241333 (0811)

ندارد

نیمه اول دی

 

دختران همدان (زینب کبری)

-

14278

8320

166820

-

-

35

35

4291144 (0811)

ندارد

نیمه اول دی

دارد

علمی کاربردیفرهنگ وهنر واحد 1 همدان

علمی کاربردی

 

-

16500

9000

110000

دارد

ندارد

30

ندارد

8214670(0352)

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

امام علی (ع)

 

 

فنی وحرفه ظای

یزد

-

16500

9000

110000

ندارد

دارد

ندارد

36

7213100(0352)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دختران یزد(حضرت رقیه)

-

16500

9000

110000

ندارد

دارد

ندارد

36

7733031(0352)

 

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دختران میبد (امام خمینی)

-

15500

7700

148500

-

-

100

8281200(0351)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

جواد الئمه (ع

غیر انتفاعی

-

15500

7700

148500

-

-

100

7274040(0352)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

جهاد دانشگاهی - اردکان

-

 

 

 

-

-

 

7274040(0352)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کارشناسی

-

 

 

 

-

-

 

8216790(0351)

ندارد

نیمه اول دی

کاردانی

 

فرهنگ وهنر واحد 1 یزد

علمی کاربردی

-

14270

83180

166820

-

-

35

35

8216790(0351)

ندارد

نیمه دوم دی

کارشناسی

-

16500

9000

110000

ندارد

دارد

ندارد

36

2150152 (0341)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

دختران کرمان (حضرت فاطمه س)

 

 

فنی وحرفه ای

کرمان

 

-

16500

9000

110000

ندارد

دارد

ندارد

36

4220817 (0345)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کارداتی

دختران سیرجان (کوثر)

-

16500

9000

110000

دارد

ندارد

36

ندارد

2211821 (0344)

نیمه دوم آبان

نیمه دوم شهریور

کاردانی

پسران بم

 

-

14270

8320

166820

-

-

35

3210007 (0341)

ندارد

نیمه اول دی

کارشناسی

حوزه هنری واحد کرمان

علمی کاربردی


 
پنجره ای بسوی
گـزیـده مطـالـب